Misyonumuz

 Kurumumuz özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri yetiştiren ve topluma kazandırılmasında önemli görev üstlenen, Tatvan'da kurulan ilk kurumlar arasında olmanın gururuyla; özel eğitim tarama, tedavi ve eğitimsel metotlarını kullanarak öğrenimde hep bir sonraki aşamaya ulaşmayı, bireylerin bağımsız yaşam becerileri kazanmalarını, topluma uyumlarını, iş/meslek alanlarına hazırlanmalarını, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve üretken olmalarını sağlamayı görev edinmiştir.